Maria Teresa Michalewska, Polszczyzna osób bilingwalnych w Zagłębiu Ruhry w sytuacji oficjalnej, Kraków 1991

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 4/1992 s. 305-308
Dział: Recenzje