Janusz Siatkowski, Mieczysław Basaj, Słownik czesko-polski, Warszawa 1991

Grzegorz Dąbkowski

Poradnik Językowy 4/1992 s. 308-309
Dział: Recenzje