Stanisław Bąba, Jarosław Liberek, Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, Warszawa 1992

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 4/1992 s. 310-312
Dział: Recenzje