Pojęcie zazdrości i jego wykładniki leksykalne w języku polskim

Marta Gugała

Poradnik Językowy 6/2004 s. 47-58
Dział: Artykuły i rozprawy