Szyk w językach słowiańskich wobec wymagań perspektywy funkcjonalnej zdania

Marek Gawełko

Poradnik Językowy 5/1992 s. 336-344
Dział: Artykuły