Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1991

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1992 s. 358-388
Dział: Bibliografia