Zofia Kurzowa, Halina Zgółkowa, Słownik minimum języka polskiego, Poznań 1992

Władysław Miodunka

Poradnik Językowy 5/1992 s. 389-392
Dział: Recenzje