Solidaruch

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 5/1992 s. 400-400
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
solidaruch