Graffiti

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 5/1992 s. 401-402
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
graffiti