Przetwarzanie tekstu w afazji (na przykładzie bajek Ezopa)

Hanna K. Ulatowska, Maria Sadowska, Danuta Kądzielawa, Jan Kordys

Poradnik Językowy 6/1992 s. 432-446
Dział: Artykuły