Pojechałem do Bonna (o odmianie obcych nazw miejscowości)

Antonina Grybosiowa

Poradnik Językowy 6/1992 s. 458-459
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki