Przyszłość słowników w Polsce, Kamień Śląski, 1-2.04.2004

Marta Czyżewska, Agnieszka Frączek

Poradnik Językowy 6/2004 s. 73-77
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki