O łączliwości dwóch przymiotników złożonych

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 6/1992 s. 472-473
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów