Potencja słowotwórcza polskich rzeczowników niemotywowanych. Charakterystyka ilościowa

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 7/1992 s. 475-484
Dział: Artykuły