Andrzeja Markowskiego teoria identyfikacji. Kilka uwag na marginesie monografii Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I, II, Warszawa 1990

Iwona Nowakowska-Kempna, Krzysztof Korżyk

Poradnik Językowy 7/1992 s. 485-496
Dział: Artykuły