Skróty językowe w polszczyźnie czasu drugiej wojny światowej

Joanna Sobczykowa

Poradnik Językowy 7/1992 s. 497-507
Dział: Artykuły