Słowo sobie w połączeniach typu idę sobie, śpiewam sobie

Anna Łojasiewicz

Poradnik Językowy 7/1992 s. 508-521
Dział: Artykuły