Władysław Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003

Joanna Szych [Joanna Lustanski]

Poradnik Językowy 6/2004 s. 78-81
Dział: Recenzje