Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii. Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesor Danuty Buttlerowej (Warszawa 4-5 marca 1992)

Elżbieta Grabska

Poradnik Językowy 7/1992 s. 534-537
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki