Zofia Sawaniewska-Mochowa, Bibliografia prac o polszczyźnie kresowej, [w:] J. Rieger, W. Werenicz (red.), Studia na polszczyzną kresową, t. VI, Wrocław 1991, s. 223-254

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 7/1992 s. 538-539
Dział: Recenzje