Europa, europejski, Europejczyk

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 7/1992 s. 547-548
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
EuropaeuropejskiEuropejczyk