O tzw. datiwie konwencjonalnym, czyli o znaczeniu form pozbawionych znaczenia

Ewa Dąbrowska

Poradnik Językowy 9-10/1992 s. 643-651
Dział: Artykuły