Definiowanie i definicje w Podręcznym słowniku polszczyzny potocznej

Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński

Poradnik Językowy 9-10/1992 s. 665-670
Dział: Artykuły