Zróżnicowanie znaczeniowe czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej w porównaniu z polszczyzną literacką

Henryka Sędziak

Poradnik Językowy 9-10/1992 s. 681-688
Dział: Artykuły