Piotr Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003

Mirosław Bańko

Poradnik Językowy 6/2004 s. 82-87
Dział: Recenzje