Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, Olsztyn 1992

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 9-10/1992 s. 693-697
Dział: Recenzje