Opcja populistyczna

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 9-10/1992 s. 703-706
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów