Wyrazy obce typu agentura, nuncjatura, prezydentura jako derywaty słowotwórcze polszczyzny

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 1-2/1993 s. 5-9
Dział: Artykuły