Skandynawizmy w języku polskim (Nazwy związane z przyrodą)

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 1-2/1993 s. 18-25
Dział: Artykuły