Bartek Chaciński, Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003

Grzegorz Dąbkowski

Poradnik Językowy 6/2004 s. 88-90
Dział: Recenzje