O pisowni nazw nowych produktów spożywczych

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 1-2/1993 s. 74-76
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
bobo frut