Syntaktyczne ukształtowanie powieści popularnej (na przykładzie literatury polskiej dwudziestolecia międzywojennego)

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 3/1993 s. 108-117
Dział: Artykuły