Minister i magister

Ewelina Kwapień

Poradnik Językowy 6/2004 s. 90-94
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
ministermagister