Andrzej Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992

Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 3/1993 s. 124-125
Dział: Recenzje