O kwestionariuszu do badania mowy krytycznie. (Antoni Balejko, Jak usuwać wady mowy. Kwestionariusz obrazkowy do badania mowy i prowadzenia terapii logopedycznej, Białystok 1991)

Maria Przybysz-Piwko

Poradnik Językowy 3/1993 s. 126-130
Dział: Recenzje