Janina Kwiek-Osiowska, Wybrane zagadnienia z nauki o języku i poetyki opisowej w szkołach ponadpodstawowych, Kraków 1990

Stanisław Cygan

Poradnik Językowy 3/1993 s. 130-133
Dział: Recenzje