Graduacja

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 3/1993 s. 139-140
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
graduacja