Ombudsman

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 3/1993 s. 140-141
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
ombudsman