Formant obcy -er i jego warianty w dzisiejszej polszczyźnie

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 4/1993 s. 145-154
Dział: Artykuły