Założenia opisu pola semantycznego barw w języku polskim

Jan Grzenia

Poradnik Językowy 4/1993 s. 155-165
Dział: Artykuły