Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1992

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 4/1993 s. 177-215
Dział: Bibliografia