Funkcjonowanie nowszych zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. Wybrane zagadnienia

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 5/1993 s. 242-248
Dział: Artykuły