Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 5/1993 s. 259-273
Dział: Artykuły