O tam synsyntagmatycznym (nielokatywnym)

Ewa Walusiak

Poradnik Językowy 7/2004 s. 8-19
Dział: Artykuły i rozprawy