O strukturze semantycznej kilku związków frazeologicznych (w testach egzaminacyjnych na polonistykę)

Agnieszka Mikołajczuk

Poradnik Językowy 5/1993 s. 274-286
Dział: Artykuły