Nietypowe formy imion osobowych w języku potocznym (na podstawie polszczyzny sieradzkiej)

Alina Kępińska

Poradnik Językowy 5/1993 s. 287-297
Dział: Artykuły