Międzynarodowa konferencja naukowa Granice i pogranicza — język i historia

Dorota Adamiec, Edyta Bańkowska

Poradnik Językowy 5/1993 s. 298-301
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki