Jeszcze o wyrazach zapożyczonych: resentyment, refundacja

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 5/1993 s. 308-309
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
resentymentrefundacja