Związki frazeologiczne oznaczające śmierć w języku polskim i francuskim (analiza porównawcza)

Anna Krzyżanowska

Poradnik Językowy 6/1993 s. 317-326
Dział: Artykuły