Marian Bugajski, Pół wieku kultury języka w Polsce: 1945-1995, Warszawa 1999

Maria Peisert

Poradnik Językowy 4/2001 s. 60-62
Dział: Recenzje